Nutamo klantenservice helpt je graag

Telefoonnummer klantenservice: +31 186 612080
E-mail klantenservice: info@nutamo.nl

Openingstijden klantenservice:
Maandag t/m zaterdag: 9:00 uur tot 16:00 uur

De Laer Groep
Nutamo
Donkervoortlaan 24
3261 NE OUD-BEIJERLAND

BTW & KvK
V.O.F. De Hoogheerlijkheid
KvK nummer: 24190989
BTW nummer: NL808139733B01


Klachten

Indien je een klacht hebt om welke reden dan ook, dan kun je ons altijd mailen via info@nutamo.nl . Klachten worden binnen 14 dagen behandeld. Deze mogen zowel over de producten als de dienstverlening gaan. Wanneer wij de klacht ontvangen zal er zo spoedig mogelijk een ontvangstbericht verstuurd worden.

Ben je niet tevreden met de afhandeling van je klacht? Dan kun je deze voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (http://www.sgc.nl). Tevens kun je je klacht voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europese ODR (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).


Herroepingsrecht

Je hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop je of een door jou aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. Je kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping (PDF), maar bent hiertoe niet verplicht. Het modelformulier is te vinden op deze pagina. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om jou mededeling betreffende jou uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.


Gevolgen van de herroeping

Als je de overeenkomst herroept, ontvang je alle betalingen die je tot op dat moment hebt gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van jou keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van jou beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zal je voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. Je dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop je het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. Je bent op tijd als je de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor jou rekening. Je bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Producten die kunnen bederven binnen de bedenktermijn kunnen niet worden geretourneerd. Ook producten die omwille van gezondheidsbescherming en/of hygiëne enkel met een gesloten verzegeling worden verzonden kunnen niet worden geretourneerd indien u de verzegeling heeft verbroken/geopend.